Adrannau

Dewisiwch yr adran perthnasol am fwy o wybodaeth

Gweithdai

Gweithgareddau Gwyddonol, ymarferol sy’n addas ar gyfer pob oedran. Gellir eu haddasu i’ch anghenion chi. Er enghraifft ar gyfer ysgolion, teuluoedd, partïon, sesiynau sgiliau / gwaith tîm yn y gweithle.

Academi

Sesiynau cefnogi a datblygu hyder ar gyfer disgyblion Cynradd ac Uwchradd mewn Mathemateg a sesiynau Gwyddoniaeth Uwchradd. Caent eu harwain gan athrawon profiadol a brwdfrydig.

Hyfforddi

Cyrsiau yn seiliedig ar Wyddoniaeth sy’n cyflwyno arbrofion syml i’w gwneud gyda’r plant yn y feithrinfa neu’r ysgol. Gellir teilwra’r sesiynau i ymateb i’ch anghenion.

Cwestiwn?

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan.