Cotiau Labordy | Lab Coats

£19.50

Cotiau labordy sy’n grêt i’w defnyddio yn ystod gwersi Gwyddoniaeth yn yr ysgol. Mae’r logo wedi’i bwytho ar y cotiau. Maent o ddefnydd polycotton, gyda choler, cuffs, 1 poced frest ar y chwith a dwy boced, lawr bob ochr i’r got, ac yn cau gyda 5 botwm glec. O ddefnydd SMS adnadliedig, a mae ganddynt amddiffyniad gronyn solid. Meintiau o 28” i 32”, a Bach, Canolig a Mawr.

**Cynnig Arbennig** Prynu 20 - £370.59 (pris yn cynnwys gostyngiad o 5% / price includes discount of 5%) | Prynu 30 - ££526.50 (pris yn cynnwys gostyngiad o 10% / price includes discount of 10%) Casglu o Parc Menai neu gellir eu postio gyda’r pris postio yn ddibynnol ar bwysau’r pecyn.

------------------------------

The lab coats are a great addition to your Science lessons at school. The logo has been stitched; therefore, you can be assured that they will not fade when washed and used. They’re polycotton, with a collar, cuffs, one chest pocket on the left and two downside pockets with 5 snap buttons. They’re made from a breathable SMS fabric, and have solid particle protection. Sizes range from 28” to 32” and Small, Medium and Large.

**Special Offer** Buy 20 and receive a 5% discount Buy 30 and receive a 10% discount. Pick up from Parc Menai or postage can be arranged according to weight of package.