Hwdis | Hoodies

£34.50

Dyma hwdis ffit canolig, llewys hir, gyda gwddw crwn. Mae’r ‘hood’ o ddefnydd dwbl, sy’n gryf a gwdyn. Mae’r hwdi wedi’i leinio â cnu, felly’n gynnes iawn. Mae ganddo boced cangarŵ. Mae’n addas i fechgyn a merched. Fel gyda’r crysau-t, mae’r logo wedi’i pwytho ar y hwdi. Maent yn 85% cotwm organig a 15% polyester ailgylchedig. Yn ardystiedig Feganaidd, Fairwear Foundation ac Oeko-Tex. Gwneuthuriad Stanley Stella.

**Cynnig Arbennig**
Os yn prynu 2 eitem, cewch ostyngiad o 5%
Os yn prynu 3 eitem, cewch ostyngiad o 10%

Casglu o Parc Menai neu gellir eu postio gyda’r pris postio yn ddibynnol ar bwysau’r pecyn.

——————————

These are medium-fit hoodies, with long sleeves and a rounded neck. It has a double-layered hood in self-fabric, which offers sturdy and durable wear. Fleece-lined hoodie, which is really warm and has a kangaroo pocket at the front. Suitable for boys and girls. The logo has been stitched; therefore, you can be assured that they will not fade when washed and used. They’re made from 85% organic cotton and 15% recycled polyester. They’re Vegan, Fairwear Foundation and Oeko-Tex certified. They’re manufactured by Stanley Stella.

**Special Offer**
Buy 2 items and receive 5% discount
Buy 3 items and receive 10% discount

Pick up from Parc Menai or postage can be arranged according to weight of package.

Digwyddiadau Eraill | Other Events