Crys-T | T-Shirt

£14.50

Dyma grysau-t ffit clasurol a chanolig, llewys byr a gwddw crwn i blant. Maent wedi’u gwneud o gotwm ringspun organig 100% ac yn addas i fechgyn a merched. Yn ardystiedig Feganaidd, Fairwear Foundation ac Oeko-Tex. Mae’r defnydd yn feddal i’w wisgo. Mae’r logo arnynt wedi’u pwytho, ac felly gallwch sicrhau na fydd yn colli lliw wrth olchi a gwisgo. Gwneuthuriad Stanley Stella.

**Cynnig Arbennig**
Os yn prynu 2 eitem, cewch ostyngiad o 5%
Os yn prynu 3 eitem, cewch ostyngiad o 10%

Casglu o Parc Menai neu gellir eu postio gyda’r pris postio yn ddibynnol ar bwysau’r pecyn.

——————————

These are a classic, medium fit t-shirt, with short sleeves and round-neck for children. The fabric is 100% Organic ringspun combed cotton and is suitable for boys and girls. They’re Vegan, Fairwear Foundation and Oeko-Tex certified. It has a soft-hand feel to the t-shirt. The logo on the t-shirts is stitched, therefore you can be assured that they will not fade when washed and used. They’re manufactured by Stanley Stella.

**Special Offer**
Buy 2 items and receive 5% discount
Buy 3 items and receive 10% discount

Pick up from Parc Menai or postage can be arranged according to weight of package.

Digwyddiadau Eraill | Other Events