Croeso

Ysbrydoli Gwyddonwyr y Dyfodol

Crëwyd Sbarduno yn 2019 er mwyn trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau addysgol a diwydiannol i bobl ifanc o bob oed. Bwriad Awen Ashworth, perchennog yw i ysbrydoli’r bobl ifanc i ystyried gyrfa mewn STEM ac i feithrin eu diddordeb ym maes Gwyddoniaeth.

Mae’n flaenoriaeth gan Sbarduno i weithio mewn partneriaeth â chwmnïau a darparwyr eraill i hyrwyddo’r prif negeseuon o fewn addysg, boed hynny drwy STEM, lles neu Sgiliau Allweddol.

Adrannau

Digwyddiadau

Ar y gweill...

Chwarae ac Arbrofi Gwyddonol

03/10/2022 | 3:45pm - 4:45pm
Canolfan Llanberis

- 3-7 oed
- Am Ddim

Chwarae ac Arbrofi Gwyddonol

04/10/2022 | 1:30pm - 2:30pm
Clwb Rygbi Bethesda

- 6 mis-3 oed
- Am Ddim

Chwarae ac Arbrofi Gwyddonol

04/10/2022 | 1:30pm - 2:30pm
Clwb Rygbi Bethesda

- 6 mis-3 oed
- Am Ddim

Cwestiwn?

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod

Tanysgrifiwch am y diweddaraf gan Sbarduno

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan.